Нисэх Загварын Спортын УЛААНБААТАР ХОТЫН АВАРГА шалгаруулах тэмцээн 2019 - RCC /2019-06-00/

Дугаар Улс Овог Нэр FAI дугаар Оноо 1 Оноо 2 Оноо 3 Оноо 4 Оноо 5 Оноо 6 Оноо 7 Оноо 8 Оноо 9 Оноо 10 Нийт
1 MGL Туул ОЛЗБААТАР 127582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MGL Төвжаргал ВЛАДИМИР * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MGL Нэргүй БАТТУЛГА * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MGL Бастүх ЦЭНД-ОЧИР * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MGL Дамдин БАТ * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MGL Наранцэцэг АРИУНБОЛД * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0