FAI F1 World cup -ASIAN CUP 2019 - F1C /2019-07-00/

Дугаар Улс Овог Нэр FAI дугаар Оноо 1 Оноо 2 Оноо 3 Оноо 4 Оноо 5 Оноо 6 Оноо 7 Оноо 8 Оноо 9 Оноо 10 Нийт
1 MGL Өлзий ЭРДЭНЭБАЯР 111692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MGL Лувсанцэрэн ГАНТУЛГА 125881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MGL Ойдовдорж МӨНХТӨР F0190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MGL Авирмэд АМАР-ОТГОН 112532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0