Нисэх Загварын Спортын МОНГОЛ УЛСЫН АВАРГА шалгаруулах тэмцээн 2019 - F1G /2019-08-00/

Дугаар Улс Овог Нэр FAI дугаар Оноо 1 Оноо 2 Оноо 3 Оноо 4 Оноо 5 Оноо 6 Оноо 7 Оноо 8 Оноо 9 Оноо 10 Нийт