3. "Сансар-Говь" клубын нэрэмжит радио удирдлагат загварын тэмцээн

"Сансар-Говь" клубын нэрэмжит радио удирдлагат загварын тэмцээн