World Cup Events. Дэлхийн цомын тэмцээнүүд. Please get acquainted with the bulletin of the "Mongolian Cup" and "Asian Cup" - World Cup Competitions for Free Flight Model Aircraft. WELCOME TO MONGOLIA. Дэлхийн цомын "Монголын цом", "Азийн цом" тэмцээнүүдийн удирдамжийг танилцуулж байна.

Please get acquainted with the bulletin of the "Mongolian Cup" and "Asian Cup" - World Cup Competitions for Free Flight Model Aircraft. WELCOME TO MONGOLIA