НИЙГЭМЛЭГИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

1 Ч.ГАНЗОРИГ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА бөгөөд НИЙГЭМЛЭГИЙН ТЭРГҮҮН,

Нисэх загварын спортын F1A ангилалын тамирчин,

Олон улсын хэмжээний мастер,

Химийн болон Техникийн ухааны доктор, профессор,

2 Б.ЭРДЭНЭДАВАА

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН бөгөөд НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА,

Нисэх загварын спортын F1B ангилалын тамирчин,

Олон улсын хэмжээний мастер,

Улсын шүүгч,

3 Л.БЯМБАЖАВ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН,

Нисэх загварын спортын F1Q, F3A ангилалын тамирчин,

Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн нисгэгч,

Олон улсын хэмжээний мастер,

Улсын шүүгч,

4 M.ГОНГОР

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН,

Нисэх загварын спортын F1B, F1C ангилалын тамирчин,

Монгол Улсын Гавьяат Тамрчин,

Олон улсын хэмжээний мастер,

Улсын шүүгч,

5 Б.ТОГТОХБАЯР

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН,

Нисэх загварын спортын F2B ангилалын тамирчин,

Спортын мастер,

Улсын шүүгч,

6 Г.ТУЛГА

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН,

Нисэх загварын спортын F1A ангилалын тамирчин,

Олон улсын хэмжээний мастер,

 

7 Ж.ОЮУНДЭЛГЭР

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН,

Нисэх загварын спортын F1Q, F3A, RCC ангилалын тамирчин,

Спортын мастер,