НИЙГЭМЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

- МОНГОЛЫН НИСЭХ ЗАГВАРЫН СПОРТЫН “МАСА” НИЙГЭМЛЭГИЙН     

 2022 ОНЫ БҮХ ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ,

- МОНГОЛЫН НИСЭХ ЗАГВАРЫН СПОРТЫН “МАСА” НИЙГЭМЛЭГИЙН
 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН,

                                                                                               /media/uploads/2022/11/15/2022-masa.pdf                     татаж авна уу.