Тамирчдын чансаа

ЧӨЛӨӨТ НИСЛЭГИЙН ТӨРӨЛ - F1

ЖОЛООДЛОГОТ НИСЛЭГИЙН ТӨРӨЛ - F2

РАДИО УДИРДЛАГАТ НИСЛЭГИЙН ТӨРӨЛ - F3