2022 - Тамирчдын чансаа - ЖОЛООДЛОГОТ ЧӨЛӨӨТ НИСЛЭГИЙН ТӨРӨЛ - F2