2022 - Тамирчдын чансаа - РАДИО УДИРДЛАГАТ НИСЛЭГИЙН ТӨРӨЛ - F3