World Cups are waiting for their owners. Дэлхийн цомууд эздээ хүлээж байна.