MIXMAN 2022, Чөлөөт нислэгийн холимог тэмцээн, "Сансар Говь" Клубын нэрэмжит радио удирдлагат нисэх загварын тэмцээний удирдамж гарлаа.