ТАМИРЧИД, ШҮҮГЧДИЙН АНХААРАЛД. ФАИ-ийн чөлөөтийн болон жолоодлогот загварын 2024 оны дүрмүүдийг танилцуулж байна.

/media/uploads/2024/01/29/-2024-f2ab-1.pdf

/media/uploads/2024/01/29/-2024-f1abcq-2.pdf